interim-management

als de leider even uit beeld is

 

Werknemers en stakeholders hebben behoefte aan communicatie over richting en verwachtingen .

 

Moet u de continuïteit in uw hoger management waarborgen zodat het vertrouwen van uw stakeholders intact blijft of versterkt wordt?

Iedere organisatie heeft wel eens te maken met uitval van een manager. Redenen hiervoor zijn verlof, ernstige ziekte, burn-out, disfunctioneren of vertrek.
De reden van uitval zal bepalen wat u van een interim-manager verwacht. Echter één ding staat vast: u wilt het vertrouwen van uw klanten, medewerkers, partners of financiers behouden.

Als uw manager wegvalt krijgt de bestuurder veel op zijn/haar bord waardoor het eigen functioneren in gedrang komt: interne problemen van zorgmanagers en medewerkers, interne klachten, klachten van klanten, financiële sturing, ontevreden samenwerkingspartners etc.

U heeft op korte termijn behoefte aan een tijdelijk manager die de communicatie, sturing, control en verantwoording kan uitvoeren. Iemand die ervaring heeft in leiding geven, inzicht in functioneren van zorgorganisaties en kennis van de sector.

Als interim-manager kan ik u hierbij ondersteunen door met uw medewerkers en cliënten te communiceren. Keuzes te maken binnen de aangegeven kaders en de koers van de organisatie.
Door zowel intern als extern samen te werken blijven uw relaties intact.
Afhankelijk van de opdracht worden specifieke verbeterpunten opgespoord en aangepakt.
U houdt overzicht van de situatie door regelmatige en bondige updates.

Reacties zijn gesloten.