programmamanagement

gezamenlijk ontwikkelen & zelfstandig leveren

 

Hoe gezamenlijke ontwikkeling en standaardisatie samen kan gaan met zelfstandige levering en innovaties.

Wilt u samenwerken met partners om voor uw klanten een keten met meerwaarde te bieden die minstens voldoet aan uw kwaliteitseisen?

Maatschappelijke organisaties zijn op zoek naar ketensamenwerking waarbinnen zij hun eigenstandig positie blijven behouden. Door samenwerking binnen de keten kan de klant beter bediend worden. Goede afstemming van klantbehoeften, soorten diensten, kwaliteitskenmerken en financieringsvormen levert toegevoegde waarde voor klanten.

Ketensamenwerking met partners uit andere sectoren vraagt naast projectsturing om een gezamenlijke visie, collectieve ambitie, draagvlak en mandatering. Een goed evenwicht tussen de relationele en inhoudelijke aspecten.

U heeft behoefte aan regievoering door een programmamanager.
Een verkenning van ieders doelen, waarden, ambities is van belang voor het vaststellen van een gemeenschappelijk thema.
Regievoering vanuit een breed mandaat is nodig voor zowel de voortgang van diverse onderliggende projecten als van het overstijgende programma.

Als programmamanager kan ik u en uw samenwerkingspartners ondersteunen in de regievoering van een programma.
Vanuit het creƫren van draagvlak op het snijvlak van ieders klantengroepen en dienstenaanbod verbindingen leggen.
Door voortdurend te schakelen, af te stemmen, te concretiseren en aan te jagen wordt ketensamenwerking in gang gezet.

Reacties zijn gesloten.